مطالب مرتبط با واژه 'خزانه'

  دستور ساخت تاج پهلوی رضا شاه

  نامه ریاست وزرا به وزارت مالیه درباره ساخت تاج پهلوی رضا شاه و برداشت جواهرات از خزانه با حضور نماینده مخاطب ، و کاظمی رئیس اداره محاسبات بیوتات دولتی و تیمورتاش وزیر دربار
  1397/4/16 11:54

  دست و دلبازی مظفرالدین شاه از خزانه ملی

  برداشتهای غیرقانونی از خزانه ملی و حاتم بخشی نسبت به نزدیکان و دوستان یکی از ویژگیهای مشترک شاهان قاجاری و پهلوی بود.
  1397/2/17 16:05

  ولخرجی های فرح از حساب خزانه ملی

  مراسم سلام عید نوروز و اهداء سکه توسط فرح پهلوی به همسران مقامات دولتی؛ هرساله با فرا رسیدن عید نوروز، خاندان پهلوی هدایای بیشماری از حساب خزانه ملی به نزدیکان و دوستان خود هدیه می دادند
  1395/12/14 00:00
3