مطالب مرتبط با واژه 'حمایت'

  لباس و چکمه فرقه دموکرات هم از شوروی بود

  مسئله مهم این بود که ایجاد فرقه دموکرات نه برآمده از خواست مردم که مسئله ای تحمیلی از سوی شوروی بود و این مسئله در حمایت روسها از فرقه مشخص بود...
  1397/6/7 20:45

  آخرین اثر هنری که دربار از آن حمایت کرد

  شاهان قاجار به رسم پادشاهان پیشین ایران زمین ، علاقه زیادی به هنر و هنرمندان داشتند و لذا هنرمندان را وارد دربار خویش می‌کردند‌ و در‌ مـیان‌ ایـن‌ هـنرمندان‌،نقاشان و سایر هنرمندان‌ تجسمی‌(نقاشان دربار)جایگاه خاصی داشتند.
  1397/5/7 11:12

  توهین علی اکبر داور به شعور ملی ایرانیان در حمایت از استبداد رضاخانی

  از‌  نشریات این دوره،می‌توان بـه روزنامه مرد آزاد به مدیریت علی اکبر خان داور اشاره کرد.وی از کارگزاران،نظریه‌پردازان و معماران دولت مطلقه رضا خان بود.
  1397/4/17 09:17

  سفارت انگلیس، حمایت از گرانفروشان و تعیین کدخدای قلهک!

  عجز دولت ایران در برخورد با قصاب های گرانفروش تحت حمایت سفارت انگلیس!

  یکی از جنبه های بسیار شگفت انگیز حق کاپیتولاسیون در دوران قاجار این بود که در تهران قصابانی بودندکه تحت الحمایه دولت انگلیس به شمار می رفتند و نرخ گوشت را بی رضایت و موافت سفارت انگلستان نمی توانستند تعیین نمایند . . .
  1397/1/15 00:54

  حمایت محرمانه ملی گرایان از شاه به روایت احسان نراقی

  دیشب زمانی که دوست قدیمی من داریوش فروهر که سخنگوی جبهه ملی است متوجه شد که امروز مرا به حضور خواهید پذیرفت به نزدم آمد و خواهش کرد تا به صورت بسیار محرمانه این پیام را ]به شاه[ برسانم...
  1396/6/12 20:33

  سند تاریخی/ حمایت روسها از فرقه دمکرات

  تلگراف سرداراستاروسلسکی از منجیل به مشیرالدوله رئیس الوزرا مبنی بر درخواست صدور دستور ارسال توپهای کوهستانی و صحرایی روسی به تبریز بدلیل عدم نیاز شیخ محمد خیابانی و دمکراتها به آنها
  1396/6/12 00:58

  حمایت آمریکا از طرح دستگیری امام خمینی

  امام خمینی رهبری فرهمند بود. او همه ویژگی هایی که یک رهبر بزرگ می بایست داشته باشد را دارا بود؛ نظریه پردازی قدرتمند بود و در مقام اجرا نیز به خوبی نیروها را بسیج می کرد. آمریکایی ها به خوبی نسبت به این آگاه بودند، حمایت از طرح دستگیری امام را نیز باید بر همین اساس تحلیل کرد . . .
  1396/5/25 01:00

  روایت جالب ثریا اسفندیاری از فرار شاه

  16 اوت (یکشنبه 25 مرداد 1332)، ساعت 4 صبح. شاه از خوابی که داشت به سراغم می آمد، بیدارم می کند و در حالیکه شانه هایم را تکان می دهد، می گوید: ثریا نصیری را هواخواهان مصدق توقیف کرده اند، باید هر چه زودتر از اینجا بگریزیم . . .
  1396/4/9 20:46

  چرا ارتش پشت محمد رضا شاه نماند؟

  به سولیوان دستور دادیم ارتش را به ادامه ی حمایت از بختیار تشویق کند تا شانس او برای حفظ روند قانونی در چانه زنی با بازرگان افزایش یابد.
  1396/3/4 09:48

  سند حمایت روسها از فرقه دمکرات/سند

  تلگراف سرداراستاروسلسکی از منجیل به مشیرالدوله رئیس الوزرا مبنی بر درخواست صدور دستور ارسال توپهای کوهستانی و صحرایی روسی به تبریز بدلیل عدم نیاز شیخ محمد خیابانی و دمکراتها به آنها
  1395/4/5 13:50
20