مطالب مرتبط با واژه 'تئاتر'

  باشگاه هنرپیشگی؛ راهی برای استعمار فرهنگی ایرانیان

  یکی از راه های استعمار فرهنگی ایرانیان از دیرباز ورود هنرهای نمایشی آنهم با سبک و سیاق غربی و غیر اسلامی آن بوده است. بنا بر این شاهد آن هستیم که این امر به ویژه در دوران پس از مشروطه توسط روشنفکران غرب زده دنبال شد و در دوران حکومت دیکتاتوری رضا خان روندی رو به رشد گرفت.
  1396/6/8 11:34

  آگهی های دیدن نمایش

  وقتی مشروطه پیروز شد دوباره بساط تیاتر برپا شد و شب 14 ماه که مصادف با افتتاح دارالشورای ملی بود به افتخار ستارخان نمایش در سالن تابستانی باغ ملی برگزار شد . اما نکته جالب همه اینها آگهی های تیاتر بود . بخصوص اینکه بدانید آگهی های از تئاتر های خیریه در تبریز پیدا شده که یک هیئت آکتورال به نفع فقرای تبریز به راه انداخته است...
  1395/7/13 10:36

  ماجرا بساط تئاتر در تهران

  امشب هم در ساعت هشت از ظهر گذشته باید برویم تماشاخانه ... در ساعت هشت با امپریال پاپف و مجدالدوله توی کالسکه نشسته راندیم برای تماشاخانه ، عزیزالسلطان {ملیجک } را هم از جلو فرستادیم رفت تیاتر . این تماشاخانه را از قدیم در عده بسکویچ که حاکم اینجا بوده ساخته اند ، خوب تماشاخانه ای است ، سن خوبی دارد و پرده های خوبی دارد
  1395/3/5 15:27

  تنهایی بازیگر قدیمی تئاتر و تلویزیون+عکس

  یک مستند‌ساز گفت: تدوین مستند داریوش اسدزاده بازیگر دیرپای تئاتر و تلویزیون ایران، به پایان خویش نزدیک می‌شود، بازیگران شاخصی مانند کشاورز، نصیریان، رشیدی، کاسبی، خمسه و... حدود 25 بازیگر جلوی دوربین آمده و از اسد‌زاده می‌گویند.
  1394/9/9 17:44
15