مطالب مرتبط با واژه 'ایران بزرگ'

  اقتدار جابرانه شاه در برابر اقتدار دینی عالمان دینی

  در ایران دوران قاجار دو نوع اقتدار در سطح ملی وجود داشت: یکی جابرانه که مردم به علت وجود قوة قهریه از آن فرمان می‌برند و در این اقتدار شاه در رأس دولت بود و دیگری اقتدار دینی که مردم به علت اعتقادات خویش از آن تبعیت می‌کردند و آن اقتدار مراجع تقلید به عنوان نواب امام زمان(عج) و روحانیت مرتبط با آنان بود.
  1397/5/5 12:04

  تخریب شهر نمرود توسط داعش برای محو آثار تمدن ایران بزرگ+تصاویر

  داعش و جریانات وابسته به اعراب در حال محو اسنادی هستند که غیر عربی بودن منطقه هایی مثل عراق و شام را نشان می دهد. کافیست به خط میخی روی سنگ نبشته ها دقت شود. شهر باستانی پالمیرا و هترا(میراث اشکانیان) رو نیز به این دلیل نابود کردن تا اسناد ایرانی بودن این مناطق رو برای ایندگان از بین ببرند...عباسیان و صدام حسین هم دقیقا به همین دلیل سعی کردند طاق کسری (میراث ساسانیان) رو نابود کنند ولی نتونستند...
  1395/8/28 22:34
2