مطالب مرتبط با واژه 'اهمیت'

  پیوند آب و عاشورا در فرهنگ ایرانی

  سقاخانه که تبلور عینی بخشی از فرهنگ و اعتقاد دینی مردم مابوه و از طـرفی پیـوندی‌ ناگسستنی‌ با آب و حرمت آن دارد،سقاخانه علاوه بـر نشان دادن اهمیت آب در فرهنگ ایـرانی،پیـوند عمیقی با حادثه‌ی کربلا پیـدا کـرده است.
  1397/6/25 19:22

  اهمیت لباس برای ایرانیان

  برخلاف سایر کشورهای اسلامی، حتی در میان طبقات کارگر و فرودست به استثنای درویشها بندرت آثار غفلت و تسامح در لباس پوشیدن مشهود است
  1397/5/15 00:14

  چرا فرح پیش عَلَم «چوقولی» خواهران شاه را می کرد؟

  ائتلاف ها و روابط میان نیروهایی که با دربار در رفت و آمد بودند بسیار دارای اهمیت بود. در این میان اینکه اسدالله علم در کدام طرف بازی قرار بگیرد برای موافقان و مخالفان او از اهمیت بسزایی برخوردار بود...
  1396/3/29 13:34

  اهمیت ازدواج های درون گروهی

  مسئله ازدواج ها بسیار مهم بوده است: متحد کردن خانواده ها از طریق اجداد مشترک و سعی در ارتباط دادن طایفه ها از طریق ازدواج ها، ازدواجهای بین قوم و خویشان درجه اول در روستاها هنوز هم از موقعیت محکمی برخوردار است.
  1395/6/24 12:01
4