مطالب مرتبط با واژه 'طرد'

    فساد گسترده شاه؛ عامل آوارگی او

    محمدرضا به حدی نقطه ضعف داشت که مردم ایران نتوانستند راهی جز طرد او پیدا کنند و به همین دلیل هیچ کشوری آماده نبود او را قبول کند؛ حتی کشورهایی که حاضر شدند سوموزا را بپذیرند.
    1397/5/15 00:54
1