مطالب مرتبط با واژه 'توپ'

    تاج گل اهدایی بنیتو موسولینی به مناسبت تشییع جنازه محمد علی میرزا

    محمدعلی‌شاه قاجار (1251 – 1304 ش) ششمین پادشاه از دودمان قاجار بود. او در 1285 خورشیدی به سلطنت رسید و به مخالفت با مشروطه پرداخت. مجلس شورای ملی را به توپ بست و آزادیخواهان را به قتل رساند.
    1397/5/16 17:27

    عملیات روانی لیاخوف روسی در به توپ بستن مجلس

    در بررسی مراحل برخورد روسها در رأس نیروی قزاق با‌ انقلاب‌ مشروطه‌ و بمباران‌، گزارشهای لیاخوف می تواند منبع مناسبی باشد. د
    1397/3/9 17:33

    ورود توپ و تفنگ ناپلئونی به ایران

    مقاصد ناپلئون از فرستادن گاردان به ایران در حقیقت ابراز دشمنى و مخالفت با دو دولت روسیه و انگلستان بود.ناپلئون تسلط روسیه را بر گرجستان که منجر به افتتاح روابط نزدیک بین آن دولت و دولت عثمانى مى‌شد،مخالف مصالح خود مى‌دانست و بنابراین لازم بود که از هر حیث سپاه ایران را در برابر آن دولت تقویت کند.تهدید انگلستان به وسیله‌ى حمله به هندوستان نیز جزو نقشه سیاسى امپراتور بود.
    1395/8/23 16:19

    تیر خلاص بریگارد قزاق بر پیکره نهضت مشروطیت

    بریگارد قزاق که در زمان ناصرالدین شاه قاجار و توسط ارتش روسیه تزاری تاسیس شده بود؛ در یکی از تحولات مهم تاریخ معاصر ایران نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری ایفاء نمود. حادثه به توپ بسته شدن اولین مجلس شواری ملی به عنوان اولین نمود عینی دستاورد انقلاب مشروطه و شروع دوران استبداد صغیر ، سرآغاز دوران جدیدی در جریان تحولات نهضت مشروطیت شد و به نوعی تحقق اهداف مشروطیت را با تاخیر مواجه نمود و با وقوع جنگهای داخلی دوران مشروطیت، زمینه را برای انحراف انقلاب مشروطه فراهم نمود؛ انحرافی که در نهایت به ظهور استبداد رضاخانی منجر شد.
    1395/4/10 10:14

    هدیه امپراتور روسیه به ایران/عکس

    یکی از توپ‌های اهدایی امپراتور روسیه پس از انعقاد صلح به عباس میرزا در کاخ سعدآباد
    1394/5/21 18:22
5