مطالب مرتبط با واژه 'بی حجابی'

    حجاب در روستاهای ایران در اوج خفقان عصر پهلوی اول

    هنگام عبور از دهات سر راه تبریز، زنانی را که در کوچه‌ها میدیدیم چادر به سر داشتند زیرا مردم این منطقه بسیار متعصب‌اند. همسر استاندار تعریف می‌کرد، با اینکه ایرانی است، وقتی با لباس غربی در خیابان ظاهر می‌شود مورد اعتراض مردم قرار می‌گیرد...
    1397/5/19 15:56
1