مطالب مرتبط با واژه 'اسناد'

  اعتراض حقوقدانان دانشگاه شهید بهشتی به دادگاههای فرمایشی

  بیانیه اعضاء هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران در اعتراض به اقدام دولت نظامی در همکاری با وزارت دادگستری جهت تشکیل دادگاههای فوق العاده به منظور محاکمه برخی عناصر فاسد و...
  1397/8/24 15:49

  رفتار رضاخان با روزنامه نگاران مخالف

  رفتار‌ دولت‌ و شهربانی در دورهء رضا شاه‌، با‌ مدیران جراید‌ بسیار‌ خشن‌‌ بود.یکی از مدیران جراید،در‌ آن‌ دوره در مورد برخورد شهربانی با جریده‌اش‌ نوشته است...
  1397/8/11 17:22

  کدام روشنفکر مشروطه به طور جدی با پهلوی در افتاد؟

  کدام یک از روشنفکران دوران مشروطه به طور جدی با عصر پهلوی در افتادند؟ ممکن است آنانی که صادق نیز بودند و عرق ملیت و وطن پرستی بیشتری داشتند، خانه نشین باشند، ولی مبارزه ای با اساس سلطه در کار نیست.
  1397/6/23 19:26

  حق تقدم در همه کارها با اشرف پهلوی است!

  در این سند نامه اسدالله علم وزیر دربار به پرویز راجی سفیر ایران در انگلیس مبنی بر لزوم اهتمام در انجام کلیه امور ارجاعی اشرف پهلوی تاکید شده است. اشرف پهلوی به دلیل فعالیتهای گسترده غیرقانونی در داخل و حتی خارج از کشور نیازمند حمایت دولتی بود.
  1397/2/18 17:24

  بیماری شاه بهانه ای برای حمایتهای بی دریغ آمریکا از رژیم پهلوی

  مقامات عالیرتبه وزارت امور خارجه آمریکا خصوصاً آقای ونس٬ از مدتها قبل نقشه بردن محمدرضا را به آمریکا طرح کرده بودند. در سندی که ارائه می گردد می بینیم که چگونه دولت ایالات متحده با بهانه قرار دادن بیماری محمد رضا شاه تلاشهای گسترده ای برای حمایت از شاه مخلوع ایران انجام می دهد.
  1397/1/1 20:04

  سندی از زمین خواری اشرف پهلوی

  سندی تاریخی درباره نامه دوستانه اشرف پهلوی به علی ایزدی در مورد انتقال اسناد زمینهای گلف و سینما بنام خود . . .
  1396/11/2 23:29

  سندی درباره دستگیری متخلفین قانون کشف حجاب

  یکی از سیاستهای رضاخان جهت نهادینه کردن کشف حجاب ، دستور دولتی جهت کشف حجاب کارمندان دولتی و نهادهای تابعه دولت از قانون کشف حجاب بود و به تبع از طریق نهادهای انتظامی خود نظیر شهربانی نظارت شدیدی بر روی اعمال این قانون داشت. در سند ذیل رونوشت نامه اداره سیاسی وزارت کشور به اداره کل شهربانی درخصوص ضرورت اجرای قانون پوشاک متحدالشکل و کشف حجاب و دستور جلب متخلفین به محاکم صالحه را مشاهده می نماییم.
  1396/3/20 19:48

  اسناد سخن می گویند

  بیماری شاه و آخرین تقلاهای آمریکا برای نجات او

  مقامات عالیرتبه وزارت امور خارجه آمریکا خصوصاً آقای ونس٬ از مدتها قبل نقشه بردن محمدرضا را به آمریکا طرح کرده بودند. در سندی که ارائه می گردد می بینیم که چگونه دولت ایالات متحده با بهانه قرار دادن بیماری محمد رضا شاه تلاشهای گسترده ای برای حمایت از شاه مخلوع ایران انجام می دهد.
  1396/1/6 00:00

  اسنادی از سال گمشده تاریخ ایران

  اسناد وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران، ١٩٤١-١٩٢١

  فاصلۀ زمانى سال‌هاى ١٩٢١ تا ١٩٤١ در تاریخ ایران بیشتر به یک خلأ مى‌ماند. برغم کتاب‌هاى تاریخى متعددى که نوشته شده است، اطلاعات بسیار ناچیزى از این دوره در دست است. قحطى اسناد و مدارک تاریخى را مى‌توان از انتشار فقط یک جلد مدارک مربوط به رضاشاه در این دوره، که در سال ١٩٩٩ در تهران انتشار یافت، کاملاً دریافت. به چندین دلیل روشن، مدارک مستندِ بسیار اندکى در ارتباط با این دوره وجود دارد.
  1395/5/28 15:54

  درباره اسناد ساواک

  ساواک (سازمان اطلاعات امنیت کشور) که طی سالهای 1335- 1357 فعالیت می‌کرد، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نیروی اطلاعاتی ـ امنیتی دوره سلطنت و حکومت محمدرضاشاه پهلوی محسوب می‌شد. ساواک با حمایت و راهبری سیا و آمریکاییان تکوین یافته، شکل گرفت و تقریباَ به سرعت دامنه فعالیتهای خود را در ایران و بسیاری دیگر...
  1394/11/17 22:23
23