مطالب مرتبط با واژه 'محصلین'

  سرویس مدارس در زمان پهلوی اول

  جمعی از محصلین متوسطه یکی از مدارس تهران به هنگام سوار شدن داخل یک دستگاه اتوبوس در دوره اوایل سلطنت پهلوی
  1397/7/6 13:00

  تصویری از معلم شیمی دارالفنون در کنار شاگردانش

  در این تصویر آلمر معلم شیمی و فیزیک و چند تن از محصلین مدرسه دارالفنون مشاهده می شوند.
  1397/2/4 15:56

  اولین دسته محصلین ایرانی عازم اروپا شدند

  اولین دسته محصلین ایرانی، شامل 110 نفر برای انجام تحصیلات عالیه در رشته های مختلف راهی اروپا شدند
  1394/7/11 19:20

  عکس/محصلین عازم اروپا سال 1309

  22 شهریور 1309. تعداد 82 محصل که از طرف وزارت معارف برای تحصیل عازم اروپا هستند، قبل از حرکت با رضاخان ملاقات کردند. یکی از اهداف رضا خان هویت زدایی از مردم ایران بود. در این راستا اعزام دانش آموزان نخبه ایرانی به غرب یکی از اصلی ترین اقدامات پهلوی اول در این زمینه بود. به باور اندیشمندان برجسته ایران معاصر، ترویج و تبلیغ فرهنگ غرب و تقابل با فرهنگ اصیل اسلامی مردم ایران یکی از آشکارترین پیامدهای این اقدام بوده است.
  1393/12/22 15:05

  عکس/محصلین اعزامی راه آهن به مسکو

  محصلین اعزامی راه آهن به مسکو در سال ۱۳۰۸
  1393/10/10 20:05

  خاطره ای از محصلین قدیم از مهندس بازرگان

  دیگر چون به چهارراه سفارت انگلیس نزدیک شده بودیم و جمعیت مانع تعقیب کردن و شنیدن بیانات فلسفی آقایان محصلین بود؛ تند کردم و جدا شدم ولی تا مدتی در این فکر بودم که حقیقتاً افکار ملت و جوان های محصل تا چه اندازه پوچ و بی بنیاد شده و اتیه مملکت چه خواهد شد! حقیقتاً آیا آقای شهمیرزادی مقصر و مسؤول است یا اقای معلم و سایر متصدیان کار که وظایف خود را اینقدر پوچ و کوچک در نظر جوان ها جلوه دادند؟
  1393/3/30 18:11
6