مطالب مرتبط با واژه 'اقدامات'

  سندی دیگر در تایید خیانت خاندان زاهدی در کودتای 28 مرداد 1332

  مقاله احتشام اولیایی ارسالی برای اردشیر زاهدی سفیر ایران در لندن درباره خدمات و اقدامات فضل الله زاهدی در کودتای 28 مرداد 1332 و تمجید و قدردانی از خدمات وی
  1397/7/9 14:46

  روایتی از بی لیاقتی جانشینان امیرکبیر

  بدون تردید دوران صدرات امیرکبیر در زمان سلطنت قاجاریه، به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود و اقدامات اصلاحی وی می توانست در روند نوسازی ایران در ابعاد مختلف تاثیر گذار باشد و این کشور را در مسیر توسعه سیاسی،  اقتصادی و اجتماعی قرار دهد. امری که به خاطر توطئه های داخلی و خارجی با قتل امیر کبیر ناتمام ماند.
  1397/7/6 11:55

  مهم‌ترین اقدامات حکومت برای رواج بی‌حجابی چه بود؟

  مهدی‌قلی هدایت می‌گوید: «...سابق وسمه می‌کشیدند، سر انگشتان را حنا می‌بستند و چون پول به خارج نمی‌رفت، وحشیگری بود! حال که مبلغی گزاف به بهای ماتیک می‌رود، نشانه‌ی ترقی و تمدن است!»
  1393/10/17 18:28
3