مطالب مرتبط با واژه 'اعتقاد'

    سردرگمی مقامات آمریکا از سرعت انقلاب

    «سولیوان» معتقد بود ارتش ایران به جایی رسیده است که توان انجام هیچ کاری را ندارد. به اعتقاد سولیوان، کار شاه تمام بود و باید هرچه زودتر ایران را ترک می‌کرد. به اعتقاد او بختیار هم نمی‌توانست دولت تشکیل دهد.
    1397/7/12 23:38
1