مطالب مرتبط با واژه 'آجیل'

  فرهنگ صرف شیرینی در ایران

  خدمتکاران، آنها را در سینی‌هائی که رویش روپوش قلاب‌دوزی شده‌ای انداخته شده است به خانه دوست موردنظر می‌برند...
  1397/7/12 23:55

  گرانی آجیل و خشکبار

  آجلی و خشکبار که از جمله مواد غذایی مصرفی ایرانیان در ایام عید است همواره با گران محسوسی در این زمان روبرو بوده است.
  1394/1/15 19:30
2