مطالب مرتبط با واژه 'خدمتکاران'

    فرهنگ صرف شیرینی در ایران

    خدمتکاران، آنها را در سینی‌هائی که رویش روپوش قلاب‌دوزی شده‌ای انداخته شده است به خانه دوست موردنظر می‌برند...
    1397/7/12 23:55
1