مطالب مرتبط با واژه 'شاهان قاجار'

  فتحعلیشاه پیشگام پیکر تراشی و چهره نگاری در بین شاهان قاجار

  در نـقاشی‌های دوره قـاجار مضامین متعددی به کار رفته ولی مضامین حماسی- سیاسی، احساسی و مذهبی بر آن سیطره داشته است. تمامی این مضامین برای رسیدن به هدف‌ از‌ واسـطه‌ها و رسـانه‌های متنوعی بهره گرفته‌اند.
  1397/7/15 08:16

  هیات زنجیرزنان در دوره قاجار

  در عصر قاجار با شروع ماه محرم خیابان ها و کوچه و شهر به پرچم های سیاه مزین می شد و در تهران در نزدیک به دویست هیات مراسم عزاداری بر قرار بود؛ در این میان شاهان نیز همراه با مردمی که رسوم و آداب عزاداری محرم را به جا می آوردند مراسم سوگواری برگزار می کردند. ناصرالدین شاه قاجار که سخت خود را شیفته معصومین و بویژه امام حسین(ع) نشان می داد شاید بیش از دیگر شاهان قاجار خود را پایبند به عزاداری عاشورا می دانست . . .
  1396/8/26 22:46

  دغدغه خواب مظفرالدین شاه در سفر فرنگ

  در سالهالی پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم که اروپا به سرعت در حال تحول بود، آنچه توجه فرمانروای تاجدار ایران را به خود جلب می کند زرق و برق اروپا و امکانات تفریحی آن است و مهم ترین دغدغه مظفرالدین شاه در سفر فرنگ، خوب خوابیدن است
  1396/4/19 00:53

  معرفی کتاب «بررسی فرمان نویسی دوره اول قاجار»

  فرامین شاهانه


  کتاب «بررسی فرمان نویسی دوره اول قاجار» به قلم علی سام، محقق اسناد و مدارک آرشیوی در چهار فصل با عناوین «شناخت ویژگی های محتوایی و شکلی فرمان های دوره اول قاجار»، «فرمان نویسی در عهد قاجار»، «اصحاب فرمان نویسی در عهد قاجاریه» و «فرمان های قاجاریه» تهیه و تنظیم شده است.
  1394/1/6 11:32
4