مطالب مرتبط با واژه 'نفوذی'

  آیا پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، نفوذی انگلیسی ها بود؟

  دکتر تولوزان(1897-1820 م.)،در سال 1820 در دیگوگارسیا‌ واقع‌ در جزایر گاگز به دنیا‌ آمد‌ و بعدها در‌ رشته‌ی‌ پزشکی‌‌ تحصیل کرد. وی،پیش از آمدن‌ به‌ ایران،با درجه‌ی سرگردی و بـه عـنوان پزشک در ارتش فرانسه بود.
  1397/7/15 08:28

  اسامی نفوذیهای ساواک در نهادهای مختلف

  صورت اسامی ساواکیها در ادارات ، کارخانه ها ، شرکتها ، هتلها ، سازمانها ، ارتش ، شهربانی ، دانشگاهها نیز روحانیان ساواکی ، کسبه و صاحبان مشاغل گوناگون ساواکی ، سمپاتهای ساواک همراه با شغل و آدرس و تلفن آنها
  1397/6/6 19:29

  چگونه نقشه بمبگذاری کشمیری در بیت امام خنثی شد؟

  پروژه نفوذ از جمله مسائل مهمی است که رهبر معظم انقلاب آنرا در دوران پسابرجام به عنوان یک امر مهم مطرح کرده‌اند. این پروژه بعضا آنقدر پیچیده و مبهم است که بسیاری را به اشتباه می اندازد.
  1394/9/30 19:30

  نفوذی های آمریکایی در ارتش ایران در دوره پهلوی

  نظامیان امریکایی در تار و پود ارتش ایران در دوران پهلوی رسوخ کرده بودند و جالب اینجاست که این نظامیان بر روی اسلحه ها و انبار مهماتی که امریکایی ها به ایران می فروختند تسلط و نظارت داشتند و از ایران نیز پول می گرفتند.
  1394/9/21 17:54

  اولین نفوذی پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه کسی بود؟

  وی در زندان، تاریخ معاصر تدریس می‌‌کرد که از جمله شاگردان او می‌توان به بهزاد نبوی اشاره کرد. هر چند بهزاد نبوی بیشتر شاگردی شعاعیان دیگر چهره مشهور به روس گرایی را نموده است.
  1394/7/26 19:36
5