مطالب مرتبط با واژه 'توپ'

  سرهنگ وادبولسکی رئیس روسی قزاقخانه ایران

  روز ۲۵ تیر ۱۲۸۸ مشروطه‌خواهان و فاتحان تهران، محمد علی شاه قاجار، عامل استبداد صغیر را از سلطنت عزل کردند. در پی به توپ بسته شدن مجلس در ۲ تیر سال ۱۲۸۷ هجری شمسی و بازداشت و سرکوب رهبران و فعالان نهضت مشروطه عمر کوتاه نظام مشروطیت ایران پایان یافت و استبداد صغیر آغاز شد.
  1397/7/16 15:53

  تاج گل اهدایی بنیتو موسولینی به مناسبت تشییع جنازه محمد علی میرزا

  محمدعلی‌شاه قاجار (1251 – 1304 ش) ششمین پادشاه از دودمان قاجار بود. او در 1285 خورشیدی به سلطنت رسید و به مخالفت با مشروطه پرداخت. مجلس شورای ملی را به توپ بست و آزادیخواهان را به قتل رساند.
  1397/5/16 17:27

  عملیات روانی لیاخوف روسی در به توپ بستن مجلس

  در بررسی مراحل برخورد روسها در رأس نیروی قزاق با‌ انقلاب‌ مشروطه‌ و بمباران‌، گزارشهای لیاخوف می تواند منبع مناسبی باشد. د
  1397/3/9 17:33

  ورود توپ و تفنگ ناپلئونی به ایران

  مقاصد ناپلئون از فرستادن گاردان به ایران در حقیقت ابراز دشمنى و مخالفت با دو دولت روسیه و انگلستان بود.ناپلئون تسلط روسیه را بر گرجستان که منجر به افتتاح روابط نزدیک بین آن دولت و دولت عثمانى مى‌شد،مخالف مصالح خود مى‌دانست و بنابراین لازم بود که از هر حیث سپاه ایران را در برابر آن دولت تقویت کند.تهدید انگلستان به وسیله‌ى حمله به هندوستان نیز جزو نقشه سیاسى امپراتور بود.
  1395/8/23 16:19

  تیر خلاص بریگارد قزاق بر پیکره نهضت مشروطیت

  بریگارد قزاق که در زمان ناصرالدین شاه قاجار و توسط ارتش روسیه تزاری تاسیس شده بود؛ در یکی از تحولات مهم تاریخ معاصر ایران نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری ایفاء نمود. حادثه به توپ بسته شدن اولین مجلس شواری ملی به عنوان اولین نمود عینی دستاورد انقلاب مشروطه و شروع دوران استبداد صغیر ، سرآغاز دوران جدیدی در جریان تحولات نهضت مشروطیت شد و به نوعی تحقق اهداف مشروطیت را با تاخیر مواجه نمود و با وقوع جنگهای داخلی دوران مشروطیت، زمینه را برای انحراف انقلاب مشروطه فراهم نمود؛ انحرافی که در نهایت به ظهور استبداد رضاخانی منجر شد.
  1395/4/10 10:14

  هدیه امپراتور روسیه به ایران/عکس

  یکی از توپ‌های اهدایی امپراتور روسیه پس از انعقاد صلح به عباس میرزا در کاخ سعدآباد
  1394/5/21 18:22
6