مطالب مرتبط با واژه 'رئیس مجلس'

  حساب شخصی رئیس مجلس و حساب بیت المال فرقی ندارد!

  این سند به فساد مالی عبدالله ریاضی ، رئیس مجلس شورای ملی اشاره دارد. در این سند به نقل از بیژن کوچکى کارمند امور مالى مجلس شوراى ملى ، در اسفند 1352، مبلغ 200 هزار تومان از صندوق مجلس به حساب شخص مهندس ریاضى رئیس مجلس به شماره حساب 79322 بانک ملى شعبه مرکز ریخته شده است.
  1397/8/1 16:57

  امام : رئیس مجلس شدن آیت الله کاشانی اشتباه بود

  روز دوم دی ماه 1357 محمد حسنینْ هیکل، نویسنده و روزنامه‌نگار مصری در مصاحبه ای با امام خمینی در نوفل‌لوشاتو دیدگاه های وی را در باره انقلاب اسلامی و ریشه های فکری و سیاسی آن جویا شد. نظر به اهمیت نکاتی که در این مصاحبه مطرح شد باهم آن را می‌خوانیم
  1394/10/2 17:29
2