مطالب مرتبط با واژه 'ملیجک'

  دزدی دایی ملیجک از الماس های شاه

  میرزا محمدخان گروسی ، معروف به امین خاقان و ملیجک اول، برادر زبیده خانم امینه اقدس از زنان ناصرالدین شاه و از سوگلی‌های دربار و همچنین پدر غلامعلی خان عزیزالسلطان معروف به ملیجک دوم بود.
  1397/8/15 15:31

  ملیجک دربار در آغوش ناصرالدین شاه

  غلامعلی خان ملیجک عزیزالسلطان و سردار محترم بی آنکه خود بخواهد کودکی بیش نبود که به عزیزی ناصرالدین شاه قاجار منصوب شد و علاقه شاه به او نفرت درباریان و اندرون را در پی داشت.
  1397/3/15 00:38

  شکست عشقی ملیجک دربار

  دوران قاجار هم داستان رومئو و ژولیت و عشق های سوزناک کم نداشته . نقل است که عزیز السلطان یا همان ملیجک که به راحتی صندلی از زیر پای شاه می کشید و به جای تنبیه صدای قهقه شاه را بلند می کرد دو بار شکست عشقی خورده .
  1396/12/19 16:12

  ملیجک (عزیز السلطان) چگونه اعتماد السلطنه را آزار می داد؟

  در سال 1307 قمری در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ، در پاریس عزیز السلطان معروف به ملیجک که یادداشتهای روازنه اعتماد السلطنه از قبایح اعمال و زشتی رفتار او پر است از شاه استدعا کرد که با اعتماد السلطنه عکس بیاندازد . . .
  1396/9/19 09:58

  شکست عشقی ملیجک دربار

  دوران قاجار هم داستان رومئو و ژولیت و عشق های سوزناک کم نداشته . نقل است که عزیز السلطان یا همان ملیجک که به راحتی صندلی از زیر پای شاه می کشید و به جای تنبیه صدای قهقه شاه را بلند می کرد دو بار شکست عشقی خورده .
  1396/3/10 11:58

  شکست عشقی ملیجک دربار

  دوران قاجار هم داستان رومئو و ژولیت و عشق های سوزناک کم نداشته . نقل است که عزیز السلطان یا همان ملیجک که به راحتی صندلی از زیر پای شاه می کشید و به جای تنبیه صدای قهقه شاه را بلند می کرد دو بار شکست عشقی خورده .
  1395/3/3 11:20

  ملیجک و روزه ای که از مردم باطل کرد

  ملیجک توپ {مشقی} کوچکش را چند روز آورده بود . پیش از افطار توپ در می کرد . دور روز اکثر مردم از بیرون و اندرون پیش از توپ افطار ، به هوای توپ ملیجک روزه شان را خوردند . این یادداشت های روزانه ناصرالدین شاه به خوبی احوالات ملیجک را نشان می دهد
  1395/2/3 21:58

  عکس/ناصرالدین شاه در شکارگاه

  ناصرالدین شاه در شکارگاه جاجرود ملیجک تفنگ به دست ایستاده است.
  1394/9/14 18:34

  مراسم ازدواج دربار قاجاریه

  مراسم ازدواج عزیزالدوله یا ملیجک با اختر الدوله دختر شاه
  1394/9/3 22:40

  ملیجک در کنار ناصرالدین شاه/عکس

  غلامعلی‎خان عزیزالسلطان ملقب به ملیجک در دوران خردسالی و در کنار ناصرالدین شاه قاجار
  1394/7/23 18:13
14