مطالب مرتبط با واژه 'پدر غلامعلی خان'

    دزدی دایی ملیجک از الماس های شاه

    میرزا محمدخان گروسی ، معروف به امین خاقان و ملیجک اول، برادر زبیده خانم امینه اقدس از زنان ناصرالدین شاه و از سوگلی‌های دربار و همچنین پدر غلامعلی خان عزیزالسلطان معروف به ملیجک دوم بود.
    1397/8/15 15:31
1