مطالب مرتبط با واژه 'عجایب تایخ'

  فروش اطلاعات داخلی کشور به بیگانگان

  روسها غالباً سعی داشتند با زور و تهدید نظرات خود را تحمیل کنند. انگلیسی‌ها از هر راهی برای تأمین اهداف خود استفاده می‌کردند و گرفتن اطلاعات دست اول از دربار ایران کار ساده‌ای برای آنها بود.
  1397/8/25 13:36

  بدل حافظیه شیراز در جزیره زنگبار

  با توجه به اینکه اولین مهاجران ایرانی به جزیره زنگبار در قاره آفریقا، شیرازی بودند؛ ما شاهد تبلور هنر و ذوق ایرانی در این کشور هستیم؛ به ویژه اینکه این جماعت شیرازی کماکان نوستالژی آرمگاه حافظ را در ذهن و خاطره خود داشتند.
  1397/8/24 16:02

  داستان افسر اطلاعاتی سیا که مستاجر حسنعلی منصور بود!

  سرهنگ گراتیان یاتسویچ رئیس دفـتر سـیا در ایران‌،یک‌ آمریکایی یـوگسلاوی الاصـل و اجاره‌نشین حسنعلی منصور بود و از نزدیک در جریان جلسات و پیشرفت‌های‌ کانون مترقی قرار داشت.
  1397/8/15 15:57

  صورت بلورآلات ارسالی از ایتالیا به دربار ملکه پهلوی

  فرح پهلوی همسر سوم محمد‌رضا، متأثر از تربیت فرنگی و سال‌های اقامتش در پاریس، بخش عمده‌‌ای از دوستانش را خارجی‌ها تشکیل می‌دادند. وی هنگامی که یک شبه از دانشجویی بی‌پول به ملکه‌ی ایران تبدیل گردید، بسیاری از دوستان دوران تحصیل خود را به ایران دعوت و آنها را به ثروت‌های کلان رسانید.
  1397/2/14 13:26

  نخست وزیری که به دنبال کاهش اختیارات شاه بود

  56 سال پیش در چنین روزی در پی اعتصاب و تظاهرات خیابانی معلمان تهران و کناره گیری شریف امامی از نخست وزیری، دکتر علی امینی از سوی شاه مامور تشکیل کابینه شد.
  1396/3/4 12:05

  خودانتقادی هایی که حکومت پهلوی طراحی می کرد

  نارضایتی رو به گسترش مردم و تنفر آنها از تبلیغات عوام فریبانه ی رژیم، حتما محافل مذهبی را نیز فرا گرفته بود که باعث شد شاه دستور دهد در یکی از مراسم مذهبی، ملایی وابسته، در مقابلش از اوضاع نا بسامان کشور انتقاد کند.
  1396/2/2 11:30

  تصویری از پاسداشت آیین زرتشتی توسط فروغی

  عکسی از محمدعلی فروغی نخست وزیر به اتفاق چند تن از رجال و مقامات به هنگام شرکت در جشن فرهنگی زرتشتیان
  1396/1/30 08:30

  نتایج سیاسی حمله ملخ ها در ایران!

  حاکم با دیدن قحطی و حمله های مردم قحطی زده به خانه ی اغنیاء از ترس حمله به ارگ حکومتی، حکومت را به پیشکارش اسماعیل خان نوری واگذار و خود رهسپار تهران گردید...
  1396/1/27 06:00

  روزنامه خاطرات عین السلطنه؛ یکی از منابع مهم عهد ناصری

  روزنامه خاطرات عین السلطنه که در حدود ده مجلد می باشد به جهات گوناگون در قیاس با سایر منابع هم ردیف خود وضعیت بهتری دارد. این منبع مهم تاریخ معاصر ایران مالامال از اطلاعات عصری است، هم از اخبار و وقایع کشوری، دولت و دربار و ولایات، امور دیوانی و ملکی و مدنی، هم حاوی دانستنی‌هایی که در کتب و مآخذ دیگر دیده نمی‌شود.
  1396/1/20 11:00
9