مطالب مرتبط با واژه 'مطالب کوتاه تاریخی'

    کدام شهرهای ایران مقصد جهانگردانان اروپایی بودند؟

    عـموم سـیاحانی کـه در طی قرون گذشته به ایـران سـفر مـی‌کرده‌اند‌ از‌ پنج‌ مسیر وارد این کشور می‌شدند: از طریق مسکو و قفقاز، از راه قسطنطنیه(یا استانبول امروزی‌)، از‌ راه اسکندرون،از طریق دریای سرخ، و از راه دماغه امیدنیک و خلیج فارس‌.
    1397/8/17 00:45
1