مطالب مرتبط با واژه 'شاهنامه'

  به تمسخر گرفتن شاهنامه در مراسمات جشن هنر شیراز

  برگزاری نمایش رستم و سهراب در جشن هنر شیراز توسط هنرمندان هندی و نارضایتی مردم از برگزاری مراسم موسیقی در امان متبرکه. دراین سند همچنین به زیرپاگذاشتن و مذهبی و حماسه های ملی توسط هنرمندان غربی جشن هنر شیراز نیز اشاره شده است.
  1397/9/21 17:14

  انعام کنسولگری هندوستان به یک ایرانی در ازای تهیه شاهنامه

  پیش نویس نامه ریاست وزرا به وزارت مالیه در مورد تصویب نامه هیات وزرا راجع به پرداخت مبلغ 500 روپیه توسط ژنرال کنسولگری هندوستان بعنوان انعام به شیرمرد پارس مقیم هندوستان در ازاء تهیه شاهنامه و تقدیم به احمد شاه قاجار
  1397/3/18 19:01

  بایسته ها و شایسته های نقش و جایگاه نظامیان در ایران قدیم

  ملاحظه کلی برخی از آثار نشان می دهد که اهمیت مساله ارتش و نیروهای مسلح و موضوع دفاع از تمامیت ارضی ملتها و تامین و حفظ جان و مال ملتها تا بدانجا بوده است که برخی از اندیشمندان و سخنوران به منظور نشان دادن اهمیت موضوع ، باب مستقلی در نوشته های خود باز می کردند و برخی هم توصیه و سفارشهای مربوط به نیروهای مسلح و لشگریان را از جمله نکات قابل توجه پادشاهان و امیران و حاکمان وقت می دانسته اند.
  1395/2/13 23:10

  حکایت خواندنی «شاهنامه آخرش خوش است» از کجا آب می‌خورد؟

  کسانی که بدون مطالعه و مداقه دست به کاری زنند هر چند در تشخیص خویش مومن بوده به حسن ختام عمل و اقدام اعتقاد داشته باشند.
  1394/3/9 22:42

  برشهایی از کتاب «فرزند ایران»

  اولین کلمه‌ای که فردوسی بر زبان آورد

  او بزرگ مرد اندیشه و ادب ایران، پیر پاک و پارسای دری، فرزانه فرمند توس، انگیختار فرهنگ و منش ایرانی، شالوده ریز چیستی و ناخودآگاهانه ایرانیان، فردوسی بود. او به انگیزش پرشور و پافشارانه دوستان و دوستدارانش، از توس به غزنین آمده بود تا شهریار نامبردار آن روزگار ،‌محمود، را دیدار کند و شاهکار ورجاوند و بی‌مانند خویش شاهنامه را، فراپیش وی بدارد و با پرتویی از فر فرهنگ و فروغی از تابش ایران زمین، چشمان او را که مردی نیرانی بود، به خیرگی بکشد و آشکارا و استوار، فریاد وی بیارد که بر بخشی از سرزمینی فرمان می‌راند که خاستگاه خورشید است و سرزمین سیمرغ..
  1393/8/4 15:00

  برشهایی از کتاب « « هموندان تاریک و روشن»

  تصویرسازی تخیلی از تاریخ ایران زمین

  کتاب حاضر برداشتی تخیلی از تاریخ ایران زمین، نوشته های کهن و شاهنامه فردوسی است. داستان این کتاب در فضا و جامعه تخیلی مربوط به بیش از پنج هزار سال پیش می‌گذرد. معزی این داستان را برای گروه سنی نوجوان نوشته و کوشیده است فضای داستان‌سرایی ایرانی را برای نسل نوجوان امروزی که ادبیات پر هیجان فانتزی غربی را پیش از این برگزیده است، جذاب سازد. تلاش نویسنده بر آن بوده تا با نگارشی روان و تا حد ممکن فارسی و در جریان داستانی پر ماجرا، نوجوانان را به خیال پردازی در فضای فرهنگی بومی ایران بکشاند.
  1393/4/22 13:20

  معرفی کتاب «شکوه و خرد در شاهنامه فردوسی»

  روایتی از یلان ایرانی

  این کتاب در سه بخش پرداخته شده است. در بخش نخست کنش یلان ایرانی از منظر خرد بررسی شده است و با سنجش کنش تک‌تک پهلوانان ایرانشهر، بخردانه یا نابخردانه‌بودن کنش آنان نمایانده شده است. در بخش دوم به بررسی کنش پهلوانان انیرانی پرداخته شده و کوشش شده کنش آنان نیز از منظر خردورزی نقد و بررسی شود. در بخش سوم نگارنده کوشیده تا کنش دیوها، حیوانات و پرندگان شاهنامه را بررسی کند و نشان دهد که آیا افزون بر یلان ایرانی و انیرانی، کنش دیوها و حیوانات و پرندگان نیز بر مبنای خرد بوده است یا خیر.
  1393/4/2 22:56
7