مطالب مرتبط با واژه 'تدریس'

  ارتقای سمت ناصر مشیری به سفارش ملکه مادر

  اظهارت احسان نراقی مبنی بر ارتباطات نزدیک دایی اش به نام ناصر مشیری با ملکه مادر و ارتقای وی به سمت استادی دانشگاه و تدریس درس تاریخ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.
  1397/10/12 16:19

  دستور ساواک مبنی بر جلوگیری از تدریس جلال آل احمد

  دستور ساواک مبنی بر جلوگیری از تدریس جلال آل احمد در کلاس‌های هنرسرای‌عالی
  1397/9/1 07:40

  شهیدی که سه برابر یک استاد تدریس می کرد!

  هر استادی در تدریس خویش، دست کم باید از دو ویژگی مهم برخوردار باشد: ویژگی علمی، ویژگی اخلاقی؛ ویژگیهای «علمی» و «اخلاقی» هر استادی لازم و ملزوم یکدیگرند و هر یک بدون دیگری کاری عقیم و راهی ستَروَن است و البته برخورداری توأمان از این دو ویژگی نیز بس دشوار است، اما در استاد شهید مرتضی مطهری هر دو آن به وضوح نمایان بود
  1394/2/17 16:40

  شیوه تدریس مکتب خانه ها در قدیم

  در تهران قدیم، پیش از تاسیس مدارس به شیوه جدید، دانش آموزان از شش تا ۱۸ سالگی باید در مکان هایی به نام مکتب خانه، خواندن و نوشتن را فرا می گرفتند.
  1393/8/17 16:30
4