مطالب مرتبط با واژه 'سفارش'

  ارتقای سمت ناصر مشیری به سفارش ملکه مادر

  اظهارت احسان نراقی مبنی بر ارتباطات نزدیک دایی اش به نام ناصر مشیری با ملکه مادر و ارتقای وی به سمت استادی دانشگاه و تدریس درس تاریخ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.
  1397/10/12 16:19

  فهرست سفارشات نظامی ارتش ایران به کارخانه های فرانسه

  به گواه تاریخ محمدرضا پهلوی علاقه جنون واری به خرید تسلیحات و تجهیزات جنگی پیشرفته از دولتهای غربی و به ویژه امریکا داشته است. و حتی یکی از عوامل دخیل در توسعه سازمان نظامی حکومت پهلوی دوم را جنون تسلیحاتی شخص محمدرضا پهلوی عنوان نموده اند. در دهه پایانی رژیم پهلوی هم به دلیل تحولات ناشی از سیاست دوستونی نیکسون و هم چنین افزایش درآمدهای نفتی شاه ، بسیاری از دلارهای نفتی امریکا در قالب خردی تسلیحات جنگی به این کشور بازگشت. در کنار امریکا، سایر کشورهای اروپایی نظیر فرانسه نیز در پمپاژ اسلحه به ایران نقش زیادی داشتند و چرخ کارخانه های اسلحه سازی با پول ملت ایران رونق بیشتری گرفته بود.
  1396/6/7 01:19

  فهرست سفارشات نظامی ارتش ایران به کارخانه های فرانسه

  به گواه تاریخ محمدرضا پهلوی علاقه جنون واری به خرید تسلیحات و تجهیزات جنگی پیشرفته از دولتهای غربی و به ویژه امریکا داشته است. و حتی یکی از عوامل دخیل در توسعه سازمان نظامی حکومت پهلوی دوم را جنون تسلیحاتی شخص محمدرضا پهلوی عنوان نموده اند. در دهه پایانی رژیم پهلوی هم به دلیل تحولات ناشی از سیاست دوستونی نیکسون و هم چنین افزایش درآمدهای نفتی شاه ، بسیاری از دلارهای نفتی امریکا در قالب خردی تسلیحات جنگی به این کشور بازگشت. در کنار امریکا، سایر کشورهای اروپایی نظیر فرانسه نیز در پمپاژ اسلحه به ایران نقش زیادی داشتند و چرخ کارخانه های اسلحه سازی با پول ملت ایران رونق بیشتری گرفته بود.
  1396/2/3 07:30

  سفارش مقامات دولتی توسط اسدالله علم نزد ساواک

  نامه رسمی اسدالله علم وزیر دربار به نعمت الله نصیری (سپهبد) رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور راجع به درخواست سردارفاخر حکمت برای اقاله خانه اش و پرداخت ده میلیون ریال به ساواک
  1395/3/11 12:47
4