مطالب مرتبط با واژه 'فساد اداری'

  گستره فساد مالی در خاندان پهلوی

  شرکت ملی نفت ظاهراً از شبکه وزارتخانه‌ها مستقل بود؛ اما شاه کنترل کامل آن را در دست داشت و به تدریج به یکی از مهمترین منابع جهت ثروت‌اندوزی شخصی و فسادهای گسترده شاه و دربار تبدیل شد. این موضوع زمانی مشخص شد که زمزمه‌هایی از اختلاف میان میزان فروش و درآمدهای خارجی آن به نحوی که به وسیله بانک مرکزی اعلام می‌شد، شنیده شد. این اختلاف در 1355- 56 به 1 میلیارد دلار بالغ شد.
  1397/10/15 16:16

  نفت، نفت و فقط نفت!

  خلیل ملکی پس از انتقاد شدید از هیئت حاکمه ایران و ذکر مفاسد و مظالم، دزدیها و هرج و مرج ها در کشور ما، به عنوان اینکه دولت انگلیس موجد و بانی تمام این گرفتاریها در ایران است، با تاثر شدید گفت: شما از جان ما چه می خواهید...
  1397/6/28 08:52

  عمومیت «رشوه و فساد» در دستگاه اداره پهلوی به روایت «فرمانفرمائیان»

  در دوره پهلوی فقر در جامعه  ایران بیداد می کرد. شکاف میان دارا و ندار زیاد بود. طبقه دارای ایران محدود بودند و از این رو فساد در دستگاه حکومت نیز به فراخور مشاهده می شد و از آن جمله رشوه و رشوه گیری . . .
  1396/9/3 22:34

  زدوبند تصدی گری پستهای سیاسی در سلطنت پهلوی

  روال کار معمولاً به این صورت بود که یک جریان خاص با استفاده از ابزارهایی از قبیل؛ مطبوعات و... زمینه‌ی برکشیده شدن یک نفر به مقامات عالیه را فراهم کرده و پس از تحقق این هدف، شخص برکشیده شده نیز از آن افراد حمایت‌های گسترده‌ی مالی و سیاسی می‌کرد.
  1394/10/4 23:05

  تعطیلی بانک مرکزی در اعتراض به اقدامات اشرف پهلوی

  یک فقره چک به مبلغ 150 میلیون تومان در مورخه 5/9/1357 مربوط به والاحضرت اشرف پهلوی جهت وصول و تبدیل به ارز و صادر کردن به کشورهای خارج به بانک مرکزی برده شده ولی مسوولین بانک چک مورد نظر را پرداخت ننموده‌اند
  1394/6/5 11:58

  والاحضرت بنگاهدار!

  والاحضرت شمس فرمودند مقداری از زمین‌هایشان را بخرم. عرض کردم پول ندارم.فرمودند چقدر داری عرض کردم صدهزارتومان فرمودند همان را بده و سیصدهزارتومان هم سفته بده در نتیجه زمین‌هایی را که به درد نمی‌خورد خریدم.
  1394/6/5 11:51

  برشهایی از کتاب تو در قاهره خواهی مُرد

  فاطمه، محمودرضا و سوءاستفاده‌های مالی

  از جمله پرونده‌ای دربارهٔ سوءاستفاده مالی خواهر و برادر ناتنی محمدرضا پهلوی از اعطای کمک‌های خارجی به ایران. موضوعی که هرچند شاه مستقیماً در آن درگیر نبوده اما مسئولیتش به گردن او افتاده است.
  1393/12/11 11:25

  نظر خاص آمریکایی

  روزگذشته در اتاق کار خواجه نصیری عضو هیئت مدیره بانک تعاونی توزیع مهندس انزلیچی با حضور چند نفر ضمن بیان اوضاع می‌گفت وضع مالی دولت بسیار بسیار خراب است و به هیچ‌وجه پولی در بساط ندارند و موضوع پرداخت ارز به‌طور ماهانه از طرف کنسرسیوم نیز فقط به خاطر موافقت انگلیس‌ها و آن هم جلوگیری از بحران بی‌پولی دولت و به منظور پرداخت‌های ضروری بوده است.
  1393/10/26 16:21

  حق و حساب نمى دهند

  در این جلسه درباره مسایل مختلف بحث شده از جمله درباره سوءاستفاده مأمورین شهربانى مذاکره شده و سرهنگ شهرى گفته سرتیپ امیر انصارى رئیس شهربانى سابق مرد بسیار پاکى بود و چون قاچاقچیان هروئین را که منتسب به دربار بودند گرفت.
  1393/9/11 17:00
11