مطالب مرتبط با واژه 'توهین'

  توهین به کشاورزان در زمان اجرای اصلاحات ارضی

  حکومت پهلوی همیشه از اصلاحات ارضی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات خود در راستای تحقق عدالت اجتماعی یاد می کرد؛ واقعیت این است که اصلاحات ارضی جدای از آنکه به نتیجه مفیدی چندانی دست نیافت، پر از تحقیر و توهین به کشاورزان بود...
  1397/10/19 00:36

  ماجرای توهین مظفر بقایی به مرجع عالیقدر شیعه آیت الله بروجردی

  مظفر بقایی را باید یکی از مهمترین شخصیتهای تاریخ معاصر ایران و در عین حال مرموزترین آنها دانست. درباره رفتارهای دوپهلو و موذیانه این شخصیت تاریخی تاکنون مطالب متنوعی مطرح شده است. آبادیان در کتاب زندگینامه سیاسی مظفر بقایی درباره اهانت بقایی به آیت الله بروجردی مرجع عالیقدر جهان تشیع می نویسد . . .
  1396/7/27 11:35
2