مطالب مرتبط با واژه 'کشاورزان'

  توهین به کشاورزان در زمان اجرای اصلاحات ارضی

  حکومت پهلوی همیشه از اصلاحات ارضی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات خود در راستای تحقق عدالت اجتماعی یاد می کرد؛ واقعیت این است که اصلاحات ارضی جدای از آنکه به نتیجه مفیدی چندانی دست نیافت، پر از تحقیر و توهین به کشاورزان بود...
  1397/10/19 00:36

  نتایج اصلاحات ارضی برای کشاورزان

  تقسیم املاک و پرداخت بهای آن در هر نقطه از کشور فرق می‌کرد و مسائلی مطرح می‌ساخت. کشاورزان، بدون راهنمائی، نمی‌دانستند در چه هنگام کشت کنند و کی آبیاری نمایند.
  1397/8/3 14:47

  حکایت تلخ تلاش استعمار برای تغییر سبک کشاورزی ایران

  زمانی در ایران قحطی وجود نداشت و سبک و سیاق زندگی کشاورزی ایران به گونه ای بود که طی آن مردم به مقدار لازم اقدام به کاشت محصولاتی چون گندم می کردند؛ در حالی که پس از آن و با ورود کشورهای غربی به طور خاص سبک زندگی کشاورزی ایران به سمت کالاهای تجاری چون تریاک رفت...
  1397/6/11 03:07

  رضا خان چگونه استثمار روستائیان را تشدید کرد

  در بحث های مختلفی که درباره دوره حکمران رضا خان مطرح می شود برخی مطرح می کنند که رضا خان اگرچه به جهت سیاسی فوق العاده استبداد داشت و اساساً بنای حکومت کودتایی اش هیچ تناسبی با آزادی و دموکراسی نداشت اما به جهت اقتصادی اوضاع مردم ایران در آن مقطع زمانی بهبود یافت. موضوعی که واقعیت ندارد. نویسنده کتاب «گذشته چراغ راه آینده» در این رابطه می نویسد . . .
  1396/8/4 14:17
4