مطالب مرتبط با واژه 'فرماندهان'

  فرار محمدرضا پهلوی و درماندگی ارتش وابسته

  ارتش پهلوی با توجه به تربیت و آموزش هایی که در طی دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوی دیده بود، یک ضعف انکارناپذیر داشت و آن این بود که ارتش و نیروهای نظامی برای هر گونه ابتکار عمل به رهبری پر قدرت نیاز داشت که دستورات را از بالا فرموله کند و آنها تنها مجری این دستورات و اوامر باشند. این رهبری در وجود شاه و امریکا خلاصه شده بود. اکنون که دیگر شاه رفتنی است، بنابراین باید ایالات متحده امریکا نقش رهبری ارتش را بر عهده بگیرد.
  1397/11/2 17:09

  وبلاگ رهسپار قدیمی

  عکس/نخستین رژه نیروهای ذخیره و ابتکار فرماندهان

  در جشن 22 بهمن 58 نخستین رژه نیروهای ذخیره سپاه دزفول برگزار شد؛ به‌ دلیل کمبود اسلحه ژ3 ، ستون‌های یک و 6 نیروها را مسلح کردند و ستون‌های داخلی به صورت غیر مسلح رژه رفتند.
  1393/6/26 11:16
2