مطالب مرتبط با واژه 'فرمایشی'

  دولت هایی که پس از سلطنت رضاشاه برسر کار آمدند

  بررسی دولتهای رضاشاه نشان داد که همه آنها از یک ویژگی و خصیصه مشترک برخوردار بودند و آن وفاداری به مرکز قدرت و اطاعت از شخص شاه بود.
  1398/2/16 00:42

  دمکراسی نمایشی پهلوی دوم

  سند/ کسب تکلیف از محمدرضا پهلوی جهت شرکت در انتخابات

  عریضه حسین دها استاندار سابق اصفهان به محمدرضا پهلوی درخصوص موافقت شاه با شرکت وی در انتخابات دوره چهارم مجلس سنا
  1397/11/4 03:21

  در کدام مجلس دنیا درخصوص کلاه و تنبان مردم قانون وضع می کنند!

  مجلس رضاخانی و نمایندگان برآمده از انتخابات فرمایشی

  در پاییز ١٣٠٧ خـورشیدی شـایع شد که لباس غربی برای همه‌ اجباری‌ خواهد‌ شد و در رشـت به خیاط های محلی یک ماه مهلت‌ داده شد که سفارش های موجود را تمام کننـد و پـس از آن میبایست فقط مطابق مد جدید لبـاس‌ مـیدوختند‌...
  1397/9/6 14:15

  راهپیمایی فرمایشی حکومت در محکومیت قیام 19 دی!

  دانش آموزان را از مدارس جمع کردند و راهپیمایی آرامی به راه انداختند و در پایان اعلام نمودند که شورشگران و اخلالگران را محکوم می کنیم
  1396/3/31 12:31

  انتخابات فرمایشی در دوران شاه

  در دوران سلطنت محمدرضاشاه، انتخابات معنای واقعی خود را از دست داده بود. انتخابات مجلس که به مثابه‌ اهرم تجلی اراده‌ ملی بود، تحت سیطره‌ حاکمیت و بالاخص شخص شاه قرار گرفت. برگزاری انتخابات آزاد در چنین شرایطی، سخنی گزاف و به دور از واقعیت بود.بدین ترتیب، انتخابات در زمان پهلوی، سازوکاری برای زیبا جلوه دادن ویترین حکومت بود؛ سازوکاری که بیشتر در جهت تقویت پایه‌های قدرت شاه به کار می‌آمد و از کارایی و فلسفه‌ وجودی خود منحرف شده بود؛ انتخاباتی که از بالا و کانون قدرت، یعنی شخص شاه، هدایت و اجرا می‌شد.
  1394/12/19 22:11
5