مطالب مرتبط با واژه 'مملکت'

  وقتی دست مقامات پهلوی برای همدیگر رو می شود!

  این سند ساواک حکایت از فساد اخلاقی اعضای مرکزی حزب مردم ایران دارد. در متن سند امده است هفته گذشته عده‏‌اى از افراد حزب مردم ایران براى خوشگذرانى آخر شب به (شهر...) [محله بدنام] مى‏‌روند و بعد از این که چند خانه را مى‌گردند وارد خانه‏‌اى مى‏‌شوند که در آن جا آقاى احمد سمیعى و آقاى مرتضى شریعتیان و آقاى شرف‏‌الدین و آقاى غفورى و دو نفر دیگر از هسته مرکزى سابق حزب مردم ایران را مشاهده مى‏‌کنند.
  1397/11/7 08:08

  نظر هوشمندانه مدرس درباره اعزام دانشجویان به خارج

  از زمان عباس میرزا و هنگامی که ایرانیان به این درک رسیدند که در مقایسه با غرب عقب مانده اند، برای آموزش در زمینه های مختلف اقدام به فرستادن دانشجو به غرب کردند. این مسئله به تدریج بسیار گسترش یافت و در زمینه های مختلف دانشجویانی به کشورهای فرنگی اعزام می شدند. نکته اینکه مدرس از منتقدین و مخالفین این رویکرد بود . . .
  1396/7/9 23:43
2