مطالب مرتبط با واژه 'فردوسی'

  روایتی جالب از تمجید حسن هیکل از فردوسی شاعر ایرانی

  نقل است که حسن هیکل روزنامه نگار پرآوازه مصری در منزل یکی از فرهیختگان و دانشمندان ایران به دعوت میزبان ایرانی شرکت پیدا نمود. در اثنای ضیافت، هیکل شـروع کـرد بـه‌ پرسش از آثار باستانی‌ ایران‌؛ تخت جمشید، طاق بستان، شوش‌،کرمان‌،یزد، و غیره. اظهار تمایل می‌کرد که بتواند با فراغ بال همه اینجاها را ببیند،و خیلی هم از شکوه و جـلال این آثار ستایش کرد.
  1397/11/11 14:21

  اهداف زرتشتی گری، فردوسی گری و کسروی گری از نظر آل احمد

  استعمار و استبداد همیشه در تلاش است تا با ایجاد فرق و مذاهب انحرافی راه را برای گسترش و دوام فرهنگ اصیل ملی ببندد و از این طریق عرصه را بر اسلام ناب محمدی تنگ و تنگ تر کند...
  1397/6/14 01:35

  شرق شناسان خارجی در دارالفنون

  در این عکس تاریخی اعضای کنگره فردوسی مرکب از دانشمندان و شرق شناسان ایرانی وخارجی در مدخل تالار دارالفنون مشاهده می شوند. لازم به ذکر است که برگزاری جشن هزاره فردوسی و کنگره مستشرقان در تهران از جمله اقدامات فرهنگی عصر رضاشاه پهلوی در راستای ترویج باستان گرایی و به حاشیه بردن هویت اسلامی مردمان مسلمان ایران بود . . .
  1396/11/4 16:36

  باستاگرایی در پوشش پاسداشت فردوسی

  از آنجایی که باستانگرایی یکی از شاخصهای بارز پهلوی اول و دوم می باشد، نهادهای فرهنگی متولی این امر بشدت با تاسیس موسسه ها و برگزاری همایشهای داخلی و خارجی مختلف این روند را سرعت می دادند. در این تصویر اعضای کنگره فردوسی مرکب از دانشمندان و شرق شناسان ایرانی وخارجی در مدخل تالار دارالفنون مشاهده می شوند.
  1396/4/14 01:52

  حجاب زن ایران باستان در اشعار فردوسی

  پوشش و حجاب زنان ایرانی در عهد باستان غیر از نشانه های بصری باقیمانده از آن دوران نشانه های مکتوبی نیز دارد. اشعار شعرای برجسته ای چون حکیم طوس فروسی بزرگ را باید یکی از جندین نشانه های موجود به شمار آورد.
  1396/1/3 01:00

  باستاگرایی در پوشش پاسداشت فردوسی

  از آنجایی که باستانگرایی یکی از شاخصهای بارز پهلوی اول و دوم می باشد، نهادهای فرهنگی متولی این امر بشدت با تاسیس موسسه ها و برگزاری همایشهای داخلی و خارجی مختلف این روند را سرعت می دادند. در این تصویر اعضای کنگره فردوسی مرکب از دانشمندان و شرق شناسان ایرانی وخارجی در مدخل تالار دارالفنون مشاهده می شوند.
  1396/1/2 01:00

  عکس دسته جمعی تختی در آرامگاه فردوسی

  عکس دیده نشده ای از جهان پهلوان تختی در فضای مجازی منتشر شده است.
  1394/9/25 17:36

  عکس/آرامگاه قدیمی فردوسی پیش از تخریب

  بنایی که در تصویر می‌بینید مربوط به ساختمان قدیمی آرامگاه فردوسی است. همزمان با اوج گرفتن احساسات میهن‌پرستانه ایرانیان پس از جنگ جهانی، فردوسی نیز مورد توجه قرار گرفت.
  1394/7/12 18:12
19