مطالب مرتبط با واژه 'انقلاب اسلابی'

    شرایط شکنجه و زندانهای کشور در سالهای پایانی عمر حکومت پهلوی

    هیچ تخمین دقیقی از آنهایی که در چنین برخوردهائی کشته شده‌اند هنوز در دسترس نیست، تخمین‌های سردستی برای تمام سال بین یک تا هفت هزار کشته و تعداد قابل توجهی افراد بیشتر زخمی شده قرار می‌گیرد. اطلاعات قابل دسترسی وزارت امور خارجه در رابطه با شرایطی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند، اندک است.
    1397/11/21 16:26
1