مطالب مرتبط با واژه '22بهمن'

    گروه های انقلابی ایران از نظر سفارت آمریکا

    بازار - متفاوت با (۵۱سرمایه‌دار اصلی) که فرار کرده‌اند و یا اعدام شده اند، این تجار تیپ قدیم را دارند و از ارزش‌های غربی پرهیز می‌کنند. خیلی مذهبی هستند و به مدرنیزه شدن مظنون می‌باشند....
    1397/11/22 00:42
1