مطالب مرتبط با واژه 'چاپار'

  حمل و نقل به سبک عصر قاجار

  در دوران قاجار، گروه های خاصی وجود داشتند که عهده‌دار کارهای مربوط به حمل و نقل اعم از راه‌آهن و کشتی‌ها بودند. این افراد، خدمات زیادی را در زمینه حمل و نقل به مردم و مسافران ارائه می‌داند که می‌توان گفت تقریباً شامل تمامی خدمات حمل و نقل بود...
  1397/12/18 16:00

  تاسیس و تکامل وزارت پست و تلگراف در عهد ناصری

  گام‌هاى اولیه براى تنظیم امور پست و تأسیس چاپارخانه‌هاى مرتب را،میرزا تقى خان امیرکبیر برداشت و اساس و پایه‌اى که آن مرد بزرگ در این‌باره برقرار نمود،به مرور زمان استحکام و توسعه یافت به‌طورى که تا سال 1310 هجرى قمرى،تعداد چاپارخانه‌ها در سراسر کشور به 172 رسید.
  1396/1/15 01:00
2