مطالب مرتبط با واژه 'قاطر'

  حمل و نقل به سبک عصر قاجار

  در دوران قاجار، گروه های خاصی وجود داشتند که عهده‌دار کارهای مربوط به حمل و نقل اعم از راه‌آهن و کشتی‌ها بودند. این افراد، خدمات زیادی را در زمینه حمل و نقل به مردم و مسافران ارائه می‌داند که می‌توان گفت تقریباً شامل تمامی خدمات حمل و نقل بود...
  1397/12/18 16:00

  مراسم جهیزیه برون در سده های پیشین ایران

  قاطرهای بسیاری را با دهنه های قیمتی، حاضر و هر یک را با دو یخدان بار می کنند و روی آن یخدانها را با مخمل قرمز می پوشانند....
  1397/2/20 17:45

  آمبولاس زمان جنگ/عکس

  استفاده از قاطر برای حمل و نقل زخمی ها، فرانسه 1323 خورشیدی.
  1394/6/26 19:18

  نمایی از اولین مسلسل ها

  نخستین کسی که مسلسل را ساخت باسم (ماکزیم) بود . ماکزیم دریافته بود که سلاح او تا شلیک پانزده فشنگ قابل استفاده است و بعد از آن طوری گرم می‌شود که نمی‌توان با آن تیراندازی کرد. آزمایشهای متعدد باونشان داد که لولۀ سلاح او بیش از جاهای دیگر گرم می‌شود و اگر بتوان مسلسل را طوری ساخت که لوله آن تعویض گردد اشکال ناشی از گرم شدن سلاح رفع خواهد شد و پس از هر پانزده یا بیست تیر، لوله را عوض می‌کنند و یک لوله سر جای لوله گرم را می‌گیرد و تیراندازی ادامه می‌یابد. مسلسل اختراعی ماکزیم خیلی دیر، بایران آمد و اولی مرتبه قزاق خانه قدیم ایران مسلسل را از روسیه وارد کرد و در ایران باسم (ماکزیم) یا شصت تیر معروف شد.
  1393/3/31 17:04
4