مطالب مرتبط با واژه 'قطار'

  حمل و نقل به سبک عصر قاجار

  در دوران قاجار، گروه های خاصی وجود داشتند که عهده‌دار کارهای مربوط به حمل و نقل اعم از راه‌آهن و کشتی‌ها بودند. این افراد، خدمات زیادی را در زمینه حمل و نقل به مردم و مسافران ارائه می‌داند که می‌توان گفت تقریباً شامل تمامی خدمات حمل و نقل بود...
  1397/12/18 16:00

  تلاش پادشاهان قاجار جهت تأسیس راه آهن

  فکر تأسیس خط آهن برای اولین بار در دوره ناصرالدین شاه به وجود آمد. وی در جریان مسافرت های خود به اروپا تحت تأثیر ظواهر راه آهن و مزایای آن قرار گرفته و بعد از بازگشت به کشور، درصدد دادن امتیازاتی به انگلیس جهت تأسیس خط آهن در ایران برآمد که شاید مهمترین آن امتیاز رویتر باشد. طی این قرارداد، امتیاز ساختن هرگونه راه آهن از دریای مازندران تا خلیج فارس به رویتر واگذار شد. اما با الغای قرارداد، این امکان به طور کلی منتفی گردید.
  1396/4/3 15:08

  متروی واشنگتن‌ در قدیم/عکس

  قطار متروی واشنگتن‌ سال ۱۹۳۰.
  1394/7/11 18:55

  قطار ویژه بانوان در دوره قاجار/عکس

  زنان در دوره قاجاریه در حال سوارشدن به قطار شهری
  1394/6/21 17:43

  نخستین قطار مسافربری در ایران/عکس

  تصویر مربوط به اولین قطار ایران،‌ در عبور از دروازه خوزستان است.
  1394/5/28 20:45

  عکس/عبور اولین قطار از پل ورسک

  ورسک از جمله پل‌های استراتژیک ایران است که توسط مهندسان آلمانی و اتریشی با تضمین ۷۰ ساله احداث شد.
  1393/11/11 17:13

  نخستین قطار دنیا

  اولین قطارراه آهن دنیا به سال 1832میلادی بوسیله مهندس استیفنس انگلیسی بکار افتاد که دو شهر لیورپول و منچستر را بهم مربوط میساخت و خبر آن بسرعت برق در سراسر جهان پیچید ومانند همه اختراعات و اکتشافات مایه شگفت و اعجاب جهانیان گردید، زیرا اهمیت و فواید راه آهن از حیث اقتصاد و آبادی کشورها بخوبی روشن است
  1393/10/11 17:43

  از غول آتش خوار تا مرشد بلقیس !

  اولین خط آهن ایران، خط آهن تهران به شهر ری بود که در سال 1261 مطابق با 1300 هجری قمری و 1883 میلادی امتیاز آن را مهندس (بواتال) فرانسوی از ناصرالدین شاه قاجار گرفت.
  1393/4/29 18:09
10