مطالب مرتبط با واژه 'آتشکده کرکوی'

    آثار باستانی سیستان

    آتشکده‌ کرکوی، آتشکده ای از آتشکده‌های‌ مـعروف‌ مـجوسان

    ‌‌‌منطقه سـیستان‌ از لحاظ آثار باستانی بسیار مشهور و مورد توجه باستان شناسان بوده است. بنای آتشکده کرکوی و آثار باقی مانده آن متعلق به زمان ساسانیان است.ویرانه‌های کرکوی و یا به قول‌ استخری‌ کـرکویه‌، سومین آتشکده قدیمی ایران پیش از اسلام بوده است.
    1397/12/24 06:56
1