مطالب مرتبط با واژه 'مجلس مؤسسان'

  استفاده هایی که شاه از ماجرای ترورش کرد

  در فضای ترور و وحشتی که به دنبال این حادثه حکمفرما شده بود انتخابات مجلس مؤسسان انجام گرفت و مجلس مذکور که در اول اردیبهشت ۱۳۲۸ افتتاح گردید به سرعت وظیفه خود را در تغییر قانون اساسی و تفویض اختیار انحلال مجلسین به شاه انجام داد....
  1398/1/6 01:35

  مجلس مؤسسان دوم؛زمینه‌ها و پیامدها

  طبق قانون اساسی مشروطیت و متمم آن شاه نقشی تشریفاتی در اداره امور کشور داشت و بالأخص در برابر تصمیمات و مصوبات مجلس شورای ملی از هیچ گونه حق اعمال نظر تعیین‌کننده برخوردار نبود. در همان حال، نخست‌وزیران و دولتهای برآمده از رأی نمایندگان مجلس شورای ملی هم صرفاً در مقابل مجلس...
  1394/12/5 22:12
2