مطالب مرتبط با واژه 'انتخباتت'

    استفاده هایی که شاه از ماجرای ترورش کرد

    در فضای ترور و وحشتی که به دنبال این حادثه حکمفرما شده بود انتخابات مجلس مؤسسان انجام گرفت و مجلس مذکور که در اول اردیبهشت ۱۳۲۸ افتتاح گردید به سرعت وظیفه خود را در تغییر قانون اساسی و تفویض اختیار انحلال مجلسین به شاه انجام داد....
    1398/1/6 01:35
1