مطالب مرتبط با واژه 'انتخابات مجلس'

  استفاده هایی که شاه از ماجرای ترورش کرد

  در فضای ترور و وحشتی که به دنبال این حادثه حکمفرما شده بود انتخابات مجلس مؤسسان انجام گرفت و مجلس مذکور که در اول اردیبهشت ۱۳۲۸ افتتاح گردید به سرعت وظیفه خود را در تغییر قانون اساسی و تفویض اختیار انحلال مجلسین به شاه انجام داد....
  1398/1/6 01:35

  تحلیل موضوعی قسمت سیزدهم سریال معمای شاه

  نمایش دمکراسی پهلوی دوم

  به گواه تاریخ بعد از کودتای 28 مرداد 1332 محمدرضا پهلوی چکمه های استبدادی رضاخان را پوشید و با بازیابی هویت دیکتاتوری رضاخان، سعی داشت در تمامی شئون و اداره امور جامعه دخالت مستقیم داشته باشد و از اینرو انتخابات مجلس در این برهه تبدیل به نوعی دموکراسی از مدل شاهنشاهی گشت ...
  1394/12/1 00:14

  سند/ وعده های دروغ

  بعد هم در ضمن صحبت گفت که چون من نماینده محلی هستم از وضع محل اطلاع دارم و چون این امر اشاره بود به اینکه عده‌‌ای از نمایندگان محلی نیستند باز صحبت او سرو صدا ایجاد کرد و موضوع جالب دیگری که گفت این بود که اظهار داشت همیشه به مردم دروغ گفته است به علت اینکه اولیای دولت به او وعده دروغ داده‌اند
  1393/7/25 15:48
4