مطالب مرتبط با واژه 'انتخابات مجلس'

  تحلیل موضوعی قسمت سیزدهم سریال معمای شاه

  نمایش دمکراسی پهلوی دوم

  به گواه تاریخ بعد از کودتای 28 مرداد 1332 محمدرضا پهلوی چکمه های استبدادی رضاخان را پوشید و با بازیابی هویت دیکتاتوری رضاخان، سعی داشت در تمامی شئون و اداره امور جامعه دخالت مستقیم داشته باشد و از اینرو انتخابات مجلس در این برهه تبدیل به نوعی دموکراسی از مدل شاهنشاهی گشت ...
  1394/12/1 00:14

  سند/ وعده های دروغ

  بعد هم در ضمن صحبت گفت که چون من نماینده محلی هستم از وضع محل اطلاع دارم و چون این امر اشاره بود به اینکه عده‌‌ای از نمایندگان محلی نیستند باز صحبت او سرو صدا ایجاد کرد و موضوع جالب دیگری که گفت این بود که اظهار داشت همیشه به مردم دروغ گفته است به علت اینکه اولیای دولت به او وعده دروغ داده‌اند
  1393/7/25 15:48
3