مطالب مرتبط با واژه 'اروپاییان'

  رواج سفرنامه نویسی در ایران قدیم

  در راستای عمل به آیۀ شریفۀ وللهِ عَلی الناسِ حِجُّ البیت (آل‌عـمران: ۹۷) مـسلمانان همواره سفر به سرزمین حجاز و انجام مناسک حج را فریضه‌ دانسته‌ به این مهم پرداخته‌اند. پرواضح است که ایرانیان نیز خارج از این جماعت نبوده و در همۀ ادوار و تحت هر شرایطی در این گـردهمایی عـظیم و مراسم باشکوه حضور یافته‌اند.
  1398/1/11 16:56

  سیاست تقسیم مسالمت آمیز جهان میان اروپاییان

  دولت آلمان به صدر اعظمی بیسمارک هفت سال پس ازاینکه موفق شد آلمانی هارا به زیر یک پرچم بیاورد و امپراتوری اعلام کند از مارس 1878 سیاست خارجی تازه ای در پیش گرفت و این سیاست پایه استعماری و سهم خواهی داشت ولی بدون درگیری بارقیبان. اجرای این سیاست نیاز به این داشت که میان قدرتهای اروپایی به جای معارضه سازش بر قرار باشد.
  1394/12/17 12:31
2