مطالب مرتبط با واژه 'زیارتگاه'

  مکانهای دﻳﻨﻲ و ﻣﺬهبی، بهترین مکان اطعام عمومی

  ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ‌ ﻧﻴﺰ‌، ﻓﻀﺎﻳﻲ‌ ﺑﺮای‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان و زاﺋﺮان و ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. در‌ ﺑﺴﻴﺎری‌ از‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫زﻳﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻴﻌﻲ در اﻳﺮان، اوﻗﺎﻓﻲ ﺑﺮای اﻃﻌﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
  1398/2/20 17:22

  آشنایی با آثار باستانی ایران

  خالد نبی؛ پیامبری اهل یمن+تصاویر مقبره

  مجموعه زیارتگاه خالد نبی در یک منطقه کوهستانی و در فاصله ۹۰ کیلو متری شمال شرق شهرستان گنبد کاووس و ۵۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان کلاله و ۶ کیلومتری روستای گچی سو – نزدیک آی تمر از توابع بخش مراوه تپه و بر فراز قله کوه گوگجه داغ واقع شده‌است.
  1397/1/28 00:55

  آشنایی با آثار باستانی ایران

  خالد نبی؛ پیامبری اهل یمن

  مجموعه زیارتگاه خالد نبی در یک منطقه کوهستانی و در فاصله ۹۰ کیلو متری شمال شرق شهرستان گنبد کاووس و ۵۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان کلاله و ۶ کیلومتری روستای گچی سو – نزدیک آی تمر از توابع بخش مراوه تپه و بر فراز قله کوه گوگجه داغ واقع شده‌است.
  1396/1/23 13:30

  تصاویر/ مسجد النبی در دهه 40

  مسجد النبی را در سال 1343 نشان می دهد. مسجد النبی یا مسجد پیامبر (ص) ، یکی از سه مسجد مهم مسلمانان است که آرامگاه پیامبر اسلام ، حضرت محمد (ص) در آن واقع شده است. این مسجد از زیارتگاه های مهم مسلمانان به شمار می رود.
  1394/10/7 19:01

  عکس/زیارتگاه جد پیامبر اعظم(ص) و حضرت علی(ع) در غزه

  مرقد و مسجد «هاشم بن عبدمناف» جد بزرگوار پیامبر اسلام(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و نیای سلسله جلیله «بنی‌هاشم» در شمال نوار غزه، از مهم‌ترین اماکن مذهبی و تاریخی و زیارتگاه فلسطینیان به شمار می‌رود.
  1393/5/14 17:52

  بقیع‌ ازچه زمانی به زیارتگاه عمومی تبدیل شد؟

  گرچه نمى‌توان بطور دقیق تاریخ تحوّل مدفن ائمۀ بقیع‌ را از شکل مسکونى به یک زیارتگاه عمومى مشخص کرد، ولى اوّلین و قدیمى‌ترین مدینه‌شناس و مورخ؛ عبدالعزیز‌بن زباله در مورد این حرم شریف و همچنین در مورد حرم حضرت حمزه(ع) مطلبى دارد که گویاى تاریخِ تقریبىِ تغییر و تحول در هر دو حرم شریف مى‌باشد.
  1393/5/1 17:16
7