مطالب مرتبط با واژه 'سلطنت پهلوی'

  آثار مثبت سقوط رضاشاه در شهریور 1320

  سقوط استبداد رضاخانی شرایط خـاصی را در کشـور ایجاد کرد. جامعه‌ای که بیست سال در زیر سایه سرنیزه‌های حکومت پهلوی امکان هرگونه رشد، آزادی خدادادی و حقوق اجتماعی را از دست داده بود، با فرار رضاشاه از کشور در شرایط جدیدی قرار گرفت.
  1398/2/22 00:04

  روایت ژنرال هایزر از حال و هوای ژنرالهای پوشالی پهلوی دوم

  با برخاستن هواپیمای شاه، سلطنت از تخت طاووس هم به هوا برخاست!

  در ماههای پایانی حکومت پهلوی، امریکایی ها تلاشهای زیادی برای نجات حکومت وابسته پهلوی انجام دادند. از آن جمله اینکه یکی از ژنرالهای 4 ستاره خود به نام رابرت هایزر را با هدف آمادگی ارتش برای انجام کودتا ضد انقلابیون به ایران فرستادند.
  1397/11/2 17:00

  دلیل جدایی شهناز پهلوی و اردشیر زاهدی؟

  در این سند به نقل از هرمز قاضی نوری یکی از صاحب منصبان دولت پهلوی به دلیل جدایی اردشیر زاهدی از شهناز پهلوی اشاره شده است و طبق محتوای سند، اعتیاد شدید شهناز به هروئین باعث این جدایی شده است. به اعتقاد نامبرده اگر به خاطر این جدایی به اردشیر زاهدی فشار زیادی وارد شود احتما تبدیل شدن وی به تیمور بختیار بسیار زیاد است.
  1397/6/17 16:43

  سازوکارهای نظارت و کنترل ارتش توسط پهلوی دوم

  به موازات گسترش نیروهای مسلح و افزایش قدرت آنها، شیوه های نظارت شاه بر ارتش نیز متنوع تر و شدیدتر شد. ایجاد واحدهای اطلاعاتی و ضداطلاعاتی در درون ارتش، تشکیل رکن دو در ستاد بزرگ ارتشتاران، تأسیس دفتر ویژه اطلاعات، تفکیک نیروهای سه گانه از یکدیگر و ارتباط مستقل آن ها با ستاد بزرگ ارتشتاران، اختلاف افکنی و ایجاد و رقابت های کاذب و اداری و تصفیه نظامیان قدیمی . . .
  1396/6/31 09:57

  شاه و اوهامی به نام تمدن بزرگ

  شاه در زمان تاسیس حزب رستاخیز در اوج قدرت و شوکت بود. او در آن دوره با شعار معروف تمدن بزرگ خود تصور می کرد که عنقریب ایران و ایرانی را از دست دیو عقب ماندگی رها خواهد کرد و به سر مقصد پیشرفت و تمدن می رساند.
  1396/4/20 02:18

  املاک اعلیحضرت همایونی

  به این طریق که متصدیان اداره املاک پهلوی کلیه زمین های بایر یا زمینهای کنار ساحل را که طبق مقررات متعلق به شهرداری است ملک اعلیحضرت همایونی قلمداد نموده و شروع به تصرف آنها کرده اند
  1394/8/14 23:27

  برشهایی از کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»

  رضاخان سواد نظامی درست و حسابی نداشت

  این مانور که برای اولین بار اجرا می‌شد، برای رضاخان چیز عجیب و غریبی بود و او که سواد نظامی درست و حسابی نداشت و دانشکده ندیده بود، تعجب می‌کرد که یک تیپ پیاده ظرف ربع ساعت خود را به موضعی برساند و یک ربع بعد در خط‌الرأس ارتفاعات حاضر شود و در مقابل دشمن آماده گردد....
  1394/8/14 22:40

  امضای سوگندنامه سلطنت توسط محمدرضاشاه

  محمدرضاپهلوی سوگند پادشاهی را در مجلس شورای ملی به امضا می رساند. شهریور 1320
  1394/8/9 16:38

  معرفی کتاب «دوره سه جلدی کتاب تاریخ حوادث و رجال عصر پهلوی»

  روایتی مستند از 53 سال سلطنت پهلویها

  این مجموعه در واقع تاریخی است روشن و گویا از تاریخ پهلوی که به اتکاء بزرگ‌ترین مدارک این دوره تهیه شده و با تحریر بیش از 300 مدخل اصلی، تاریخ حوادث و رجال عصر پهلوی را مورد توجه قرار داده است.
  1393/12/11 16:10
9