مطالب مرتبط با واژه 'کافه تاریح'

    آثار مثبت سقوط رضاشاه در شهریور 1320

    سقوط استبداد رضاخانی شرایط خـاصی را در کشـور ایجاد کرد. جامعه‌ای که بیست سال در زیر سایه سرنیزه‌های حکومت پهلوی امکان هرگونه رشد، آزادی خدادادی و حقوق اجتماعی را از دست داده بود، با فرار رضاشاه از کشور در شرایط جدیدی قرار گرفت.
    1398/2/22 00:04
1