مطالب مرتبط با واژه 'محمد علی فروغی'

  تاسیس «انجمن آثار ملی» و ساخت آرامگاه فردوسی

  در پاییز سال ١٣٠١ هجری شمسی در عرصۀ فرهنگ و هنر ایران ، اتفاقی تازه افـتـاد. گروهی از رجال بلندپایه که به تاریخ و فرهنگ ایران علاقه‌ منـد‌ بودنـد، انجمنـی بـه نـام «انجمن آثار ملی» را تشکیل دادنـد و هدفشـان حفـظ آثـار ملـی ایـران در زمینـه هـای مختلف فرهنگی و هنری بود.
  1398/2/23 17:40

  دولت هایی که پس از سلطنت رضاشاه برسر کار آمدند

  بررسی دولتهای رضاشاه نشان داد که همه آنها از یک ویژگی و خصیصه مشترک برخوردار بودند و آن وفاداری به مرکز قدرت و اطاعت از شخص شاه بود.
  1398/2/16 00:42

  مناصب و فعالیت های محمد علی فروغی‌

  محمد علی فروغی در سال 1254شمسی در تهران متولد شد. پدرش محمدحسین ـ ذکاءالملک ـ از ادیبان، شعرا و دانشمندان عصر ناصرالدین شاه قاجار بود . گفته می شود جد اعلای این خانواده از یهودیان بغداد بود که برای تجارت به ایران آمد و در اصفهان سکنی گرفت و مسلمان شد.
  1393/9/6 16:46

  درگذشت تاجگذار پدر و پسر پهلوی

  محمدعلی فروغی تاج بر سر رضا‌خان گذاشت و زمینه سلطنت پسرش را فراهم آورد اما رضا‌خان تنها دو ماه نخست‌وزیری‌اش را تحمل کرد و وزیر جنگش کرد تا حقوق و مزایای وزارت به فروغی بدهد و اختیار تام آن را بر اختیار بگیرد.
  1393/9/5 17:30
4