مطالب مرتبط با واژه 'حمام اوچ دکان'

    حمام اوچ‌دکان یکی از بناهای تاریخی اردبیل + عکس

    شهر اردبیل به خاطر موقعیت تاریخی خود دارای آثار باستانی و تاریخی متعددی می باشد که همه آنها نماد قدمت تاریخی، فرهنگ عامیانه، سیاسی و اقتصادی ایران به ویژه در عصر صفویه می باشد. یکی از بناهای تاریخی اردبیل،حـمّامی اسـت بنام اوچدکان که در محله‌ای به همین نام واقع شده است.
    1398/5/5 13:59
1