مطالب مرتبط با واژه 'ایران؛ استعمار سرخ و سیاه'

    زمینه های نگارش مقاله «ایران؛ استعمار سرخ و سیاه»

    با فوت فرزند امام رحمه الله، مبارزه میان شاه و روحانیون آشکارتر شد و رویارویی شدید آنان، سبب شد تا شاه دستور تهیه مقاله توهین آمیز 17 دی 56 را صادر کند که خیلی زود به وسیله امام، نزد مردم، علما و دانشگاهیان بی اعتبار گردید.
    1398/7/9 18:27
1