مطالب مرتبط با واژه 'رشیدی مطلق'

  زمینه های نگارش مقاله «ایران؛ استعمار سرخ و سیاه»

  با فوت فرزند امام رحمه الله، مبارزه میان شاه و روحانیون آشکارتر شد و رویارویی شدید آنان، سبب شد تا شاه دستور تهیه مقاله توهین آمیز 17 دی 56 را صادر کند که خیلی زود به وسیله امام، نزد مردم، علما و دانشگاهیان بی اعتبار گردید.
  1398/7/9 18:27

  به‌مناسبت چاپ مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه»؛

  اَسرار یک مقاله

  بنابه آنچه احسان نراقی نقل می‌کند: «شبی در یک مراسم میهمانی احمد قریشی را دیدم و به او گفتم: این نوشته (مقاله 17 دی 1356) چقدر احمقانه بود؛ گفت: در جلسه کمیته مرکزی حزب رستاخیز همین موضوع مطرح بود. داریوش همایون هم آنجا بود و گفت: ما آب ریختیم در سوراخ مورچه‌ تا مورچه‌ها بیرون بیایند. تز آقایان این بود کسانی که اهل مبارزه هستند خود را نشان دهند.
  1397/12/10 16:40

  جراید/ احمد رشیدی مطلق که بود؟

  هر سال وقتی سالگرد انقلاب می رسد، مباحثی نو می شود و پرسش هایی تکرار می گردد. یکی ازاین سئوال ها درباره مقاله معروف رشیدی مطلق علیه آیت اله خمینی [بنیانگذار انقلاب اسلامی ]است که در دیماه ۱۳۵۶ در روزنامه اطلاعات منتشر شد و درکیهان انتشار نیافت. مقاله، “ایران و استعمار سرخ و سیاه” نام داشت و امضای مستعار احمد رشیدی مطلق در پای آن دیده می شد؛ امضایی که هنوز هویت واقعی نویسنده آن موردبحث است.عده ای می گفتند که داریوش همایون وزیر وقت اطلاعات نویسنده آن بوده است اما همایون در زمان حیاتش بارها این مسئله را تکذیب نمود. اینک یکی از کارکنان وقت روزنامه کیهان که می گوید در آن زمان در آن جریده « سر دبیر شب » بوده است ، از چاپ مقاله در این روزنامه سرپیچی نموده است چون می دانسته که برای روزنامه « مسئله ساز » است .
  1393/7/10 21:49
3