مطالب مرتبط با واژه 'علوی'

  خانه امیرهوشنگ دَوَلّو ، مرکز تریاکی‌ها است!

  در این سند از فعالیتهای غیرقانونی امیرهوشنگ دَوَلّو دوست نزدیک خاندان سلطنتی در حوزه مواد مخدر پرده بر داشته شده است. در سند آمده است: « در تاریخ 5 / 2 / 49 ساعت 0800 در باشگاه ایران، حسین استوار، راننده سپهبد علوی مقدم – کاظم‌زاده، راننده صمصام بختیاری- محمود، راننده دانشگاه تهران- عسگر، راننده باشگاه ایران، نصرت‌اله یوسفی یکی از کارکنان باشگاه ایران به دور هم تجمع نموده و راننده صمصام بختیاری به راننده تیمسار علوی مقدم اظهار می‌دارد...
  1398/10/15 22:32

  با ارباب میگ ها آشنا شوید /عکس

  علوی با دارای عالی ترین نشان های شجاعت سوریه و پاکستان بوده و از خدمت نیروی هوایی پاکستان با درجه سرتیپ دومی بازنشسته شد
  1394/12/2 08:07

  بنیان‌گذار نخستین دولت علوی در ایران چه کسی بود؟

  حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل بن زید بن حسن ملقب به داعی کبیر و داعی اول از سادات حسنی اهل مدینه بود که از حجاز به ری کوچید. وی پس از درخواست اهالی طبرستان در سال 250 هجری قمری قیامی را در این منطقه رهبری کرد که موجب بنیان نهادن حکومت علویان طبرستان گشت.
  1393/4/16 16:12
3